Základná charakteristika Inštitútu 

Inštitút európskych jazykov vznikol v januári 2003. Nachádza sa v centre mesta Michalovce. 

V súčasnosti ponúkame všeobecné a špecifické kurzy cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby. Rámec a intenzita našich aktivít sa mení v závislosti od požiadaviek klienta. 

V súčasnosti máme k dispozícii päť učební. Každá z nich je vybavená audiovizuálnou a počítačovou technikou. 

  Hlavné aktivity

Vyučovanie anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského, španielskeho, talianskeho, holandského a slovenského jazyka pre slovenských aj zahraničných študentov.

Preklad a tlmočenie do slovenčiny a zo slovenčiny do cudzích jazykov.

Korektorské služby v slovenčine a cudzích jazykoch.

Spolupráca so slovenskými vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami ako aj s medzinárodnými organizáciami v rámci Európy i mimo nej. 

  Naši pracovníci - učitelia, prekladatelia a tlmočníci 

Pracovníkmi inštitútu sú mladí, dynamickí a kreatívni učitelia, prekladatelia a tlmočníci. Každý z nich je absolventom slovenskej, či zahraničnej univerzity. Všetci sa neustále snažia zdokonaľovať v oblastiach, v ktorých pôsobia.

Naši učitelia sa na hodinách okrem výučby snažia aj poukazovať na odlišnosti medzi jednotlivými krajinami a národnosťami, to znamená približovať kultúrny kontext. Učia študentov vnímať súvilosti medzi rodným a cudzím jazykom, vzťahy medzi spôsobom života na Slovensku a v krajinách, v ktorých sa príslušný cudzí jazyk používa.

Zamestnancov vyberáme podľa najprísnejších kritérií. Keďže pracujú s ľuďmi rozličného veku a vzdelania, kladieme veľký dôraz najmä na odbornosť, vzdelanie, pracovné skúsenosti, osobnostné a komunikačné predpoklady, metodické a psychologické zručnosti.  Naši pedagógovia sú lídrami vyučovacieho procesu, no zároveň empatickými poradcami. Každá hodina je výsledkom aktívnej spolupráce slovenského a zahraničného lektora.

Priateľská atmosféra na hodinách priťahuje slovenských aj zahraničných pedagógov. Všetkým zahraničným zamestnancom poskytujeme ubytovanie a pomáhame im adaptovať sa v slovenských podmienkach.