Preklady 


Poskytujeme preklady rôznych druhov textov z angličtiny, francúzštiny, nemčiny, taliančiny, ruštiny, španielčiny a holandčiny do slovenčiny, rovnako ako zo slovenčiny do uvedených jazykov.  

Vykonávame korektúry textov v uvedených jazykoch.  

Dokážeme zabezpečiť preklady a overenie oficiálnych dokumentov (rodné a sobášne listy, diplomy, výpisy z trestného registra a iné.)

Naše preklady:
- sú rôznorodé svojím zameraním,
- sú vždy doručené načas,
- majú vysokú kvalitu.

Preklady dodávame v závislosti od výberu klienta (usb, e-mail, print). 

Okrem prekladov poskytujeme aj tlmočnícke služby. Väčšinu podujatí so zahraničnou účasťou, ktoré sa konajú v regióne, tlmočia práve naši zamestnanci. Zaručujeme špičkový výkon a profesionálny prístup všetkých našich prekladateľov a tlmočníkov.